ชื่อเข้าสู่ระบบ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
แจ้งข่าวสาร :
ความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของเรา ใม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้ม แต่อยู่ที่สามารถลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่เราล้มลง
ลงประกาศ :::

อ่านกฏสักนิด สำหรับประกาศ หาคา/จ้างงาน

  • ผู้ประกาศจะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้
  • ท่านไม่ควรเสนอซื้อหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการ ในประกาศหาคน/หางาน
  • ห้ามลงประกาศหางานที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือคลุมเครือ
  • ห้ามลงประกาศที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ หรือ การสมัครหาเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบกรอกแบบสอบถาม หรือ บอกกระจายสมาชิกต่อๆกันไป
  • ห้ามลงประกาศซ้ำ ให้ใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งประกาศ แทนการลงประกาศใหม่ทุกวัน

อ่านกฏสักนิด สำหรับประกาศ หาคา/จ้างงาน

  • ผู้ประกาศจะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้
  • ท่านไม่ควรเสนอซื้อหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการ ในประกาศหาคน/หางาน
  • ห้ามลงประกาศหางานที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือคลุมเครือ
  • ห้ามลงประกาศที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ หรือ การสมัครหาเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบกรอกแบบสอบถาม หรือ บอกกระจายสมาชิกต่อๆกันไป
  • ห้ามลงประกาศซ้ำ ให้ใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งประกาศ แทนการลงประกาศใหม่ทุกวัน

Copyright © 2012 Demo Classifieds Script All right reserved
จัดทำเว็บโดย
www.jobweb24.com